دوران پادشاهی دیجیتال مارکتینگ و آمارهای جالب بازاریابی دیجیتال

محتوا، پادشاه دیجیتال مارکتینگ است. اگر محتوای حرفه ای تولید نکنید، قلمروی پادشاهی شما به زودی نابود می شود. اهمیت دنیای دیجیتال مارکتینگ به روایت آمار و ارقام .

بازاریابی آنلاین و به طور کلی بازاریابی دیجیتال در حال تبدیل شدن به برترین نوع بازاریابی است. . در این مقاله قصد داریم به چند آمار جالب در حوزه بازاریابی دیجیتال بپردازیم. نگاهی به آمارهای موجود در زمینه بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ. بهترین راه برای تبیین اهمیت بازاریابی محتوا و تفسیر جمله معروف “محتوا پادشاه است!” ارائه اعداد، ارقام و داده‌های بیانگر اهمیت این پادشاه است

دوران پادشاهی دیجیتال مارکتینگ آمارهای جالب بازاریابی دیجیتال